Zelf klussen

Tijdens de stalling mag u natuurlijk aan uw boot klussen. Schoonmaken, schuren en schilderen, maar ook andere kleine werkzaamheden, zoals winterklaar maken of ander technisch onderhoud en of reparaties mag u zelf uitvoeren.
Een belangrijke regel hierbij is dat u niet de buren of het milieu tot last mag zijn. Gebruik beschermende bodembedekking, schuur met een stofzuiger of nat (voer het spoelwater op de juiste manier af!). Uw boot (alleen buiten gestald) mag u schoonwassen, maar veroorzaak geen hinder of last bij uw buren.
Wij vragen u met de beheerder te overleggen, zodat deze op de hoogte is van uw aanwezigheid en uw werkzaamheden.

U heeft op alle dagen van de week toegang tot de stalling van ’s morgens 08.00 tot ’s middags 17.00 uur. Buiten deze tijden is uw aanwezigheid of die van de door u ingeschakelde hulp (w.o. ook onderaannemer) in de stalling alleen toegestaan na overleg met de beheerder. Als een klus na 17.00 uur dreigt uit te lopen, meldt u dit.

Mits voldoende plaats, mag uw boot in het voorjaar tijdelijk van de buitenstalling naar de binnenstalling voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dit brengt meerkosten met zich mee. U vindt hierover informatie bij TARIEVEN. U mag hand- en klein elektrisch gereedschap en gewone en Ledverlichting gebruiken. Gebruik van bouwlampen, -kachels en andere grote energiegebruikers alleen in overleg met de beheerder. Zelf lassen, slijpen of branden aan uw boot is uit oogpunt van veiligheid, geldende voorschriften en overlast aan andere boten niet toegestaan.

We rekenen erop dat u de vloer onder en rondom uw boot schoon, stofvrij en opgeruimd achterlaat en uw afval in de daarvoor aanwezige afvalbakken doet. Wilt u een onderaannemer aan uw boot laten werken, niet zijnde een van onze servicepartners, dan vragen wij u dit vooraf aan ons te melden, anders heeft deze partij geen toegang op de werf.

Mede in uw belang hanteert JSS de HISWA HAVEN- EN WERFREGLEMENT en een AANVULLEND HUIS- EN GEDRAGSREGLEMENT, Bovenstaand punten zijn slechts enkele belangrijke punten uit beide.

Jachtstallingen en kraanservice

BEL 06 46104780